Project Description

Rowerowy szlak przyrodniczy Schodno – Wdzydze

Długość szlaku: 24 km

Przebieg szlaku: Schodno – Słupinko – Przerębska Huta – Czarlina – Wdzydze Kiszewskie – Wąglikowice – Loryniec – Schodno

Oznakowanie szlaku: kolor żółty

Szlak rozpoczyna się przy Zielonej Szkole w Schodnie i przebiega przez północną część Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, ukazując walory przyrodnicze i krajobrazowe tej części Kaszub. Szlak prowadzi przez Słupinko, Przerębską Hutę i Czarlinę. Stamtąd łącznikiem dojechać można do Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach. Na szlaku można zobaczyć różnorodne jeziora w otoczeniu lasów – charakterystyczny element krajobrazu Parku, rzekę Wdę, krzyż Jezior Wdzydzkich z punktu widokowego w Czarlinie lub z wieży widokowej we Wdzydzach, użytki ekologiczne i bezcenne skarby kultury kaszubskiej we wdzydzkim Muzeum.

Warto zatrzymać się i zobaczyć z bliska również Jezioro Zatur, drewniany most na Wdzie przy ujściu rzeki do jeziora Radolnego, kompleks łąk w planowanym użytku ekologicznym Studzience, odwiedzić Galerię Sztuki Odyseja we Wdzydzach lub wybrać się w rejs statkiem Stolem II i poznać Kaszubskie Morze

MAPA SZLAKU DO POBRANIA