Project Description

Szlak rowerowy ,,Pętla Szenajda”

Długość szlaku: 9 km

Przebieg szlaku: Szenajda, Juszki, Szenajda

Oznakowanie szlaku: żółte znaki

Przyrodniczy szlak rowerowy Pętla Szenajda prowadzi przez malownicze okolice miejscowości Szenajda w Gminie Kościerzyna, tereny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład utworzonego Rezerwatu Biosfery “Bory Tucholskie”. Jest to obszar chroniony zawierający cenne zasoby przyrodnicze, m. in. wiele naturalnych ekosystemów wodnych, torfowiskowych i leśnych.

Szlak rowerowy przebiega drogami gruntowymi, głównie przez lasy i przedstawia początkowo średni, a w dalszym przebiegu – łatwy stopień trudności. Na trasie warto zobaczyć użytek ekologiczny “Torfowisko Szenajda”, jezioro Strupino, pomnik – miejsce pamięci poświęcone partyzantowi Tajnej Organizacji Wojskowej oraz wieś Juszki z tradycyjną regionalną zabudową, charakterystyczną dla tej części Kaszub.