Project Description

Szlak rowerowy ,,Pętla Przytarnia”

Długość szlaku: 21 km

Przebieg szlaku: Wiele – Przytarnia – Joniny Małe – wzniesienie Chełmice – Wiele

Oznakowanie szlaku: kolor czerwony

Rozpoczynający się we Wielu (gm. Karsin) szlak rowerowy wiedzie przez piękne Kaszuby Południowe – Przytanię, przy jeziorze Wdzydze, następnie przez gęste bory urozmaicone licznymi śródleśnymi jeziorkami i torfowiskami na wzniesienie Chełmice (201,4 m n.p.m.) – najwyższej położony punkt Parku.

W miejscowości Wiele warto zwiedzić Kalwarię, kościół p.w. św. Mikołaja z zabytkowym wyposażeniem z XVIII w. i Muzeum Ziemi Zaborskiej. Ponadto warto zobaczyć jezioro Wdzydzkie z punktu widokowego w Przytarni (dojście ścieżką od przystani dla kajakarzy), zobaczyć ślady żerowania bobrów nad jeziorem Joninko, śródleśne jeziora i oczka wodne wraz z torfowiskami w planowanym rezerwacie przyrody Motowęże, bór chrobotkowy (siedlisko charakteryzujące się runem pokrytym siwymi porostami – chrobotkami), wzniesienie Chełmice i wąwóz przy zjeździe do Wiela.

MAPA SZLAKU DO POBRANIA