Project Description

Szlak rowerowy “Pętla Czarlina”

Długość szlaku: 14 km

Przebieg szlaku: Czarlina, rzeka Wda, jezioro Słupinko, Czarlina

Oznakowanie szlaku: niebieskie znaki

Szlak zlokalizowany jest w północnej części Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Początek szlaku znajduje się we wsi Czarlina, dalej prowadzi wzdłuż rzeki Wdy i wokół jeziora Słupinko. Tereny, przez które wiedzie, w ostatnim półwieczu przestały być wykorzystywane rolniczo i w dużej mierze zostały zalesione. Oprócz młodszych i starszych drzewostanów, głównie sosnowych, można napotkać po drodze wiele cennych elementów środowiska przyrodniczego. Między innymi eutroficzne jeziorko Zatur z bogatą roślinnością szuwarową i zanurzoną, którą reprezentują pięknie kwitnące grążele żółte i grzybienie białe. Warto zboczyć z wyznaczonego szlaku, około 150 m na południe od miejsca odpoczynku przy jeziorze Zatur, aby znaleźć się na terenie użytku ekologicznego “Przerębska Huta”. To kompleks łąk, torfowisk i olsów. Te ostatnie zamieszkane są przez bobry i wypatrzyć tu można żeremie i tamy bobrowe.

MAPA SZLAKU DO POBRANIA