Project Description

Długość szlaku: 30 km

Przebieg szlaku: Wdzydze Tucholskie – Cisewie – Bąk – Karsin – Wiele -Przytarnia – Kliczkowy – Borsk

Oznakowanie szlaku: kolor żółty

Jedyny geologiczny szlak w regionie, wyznaczony i oznakowany za pomocą żółtych znaków na drzewach i drogowskazach w południowo – wschodniej części Parku. Tworzy on pętlę długości 30 km łączącą Wdzydze Tucholskie, Cisewie, Bąk, Karsin, Wiele, Przytarnię, Kliczkowy i Borsk, ukazując po drodze najważniejsze elementy geomorfologii obszaru WPK. Ponadto w Przytarni znajduje się nowa wieża widokowa, z której podziwiać można krajobraz Parku.

Krajobraz Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego ukształtowany został przez lądolód skandynawski podczas ostatniego zlodowacenia- północnopolskiego (inaczej Wisły, bałtyckiego), które zaczęło się ok 113 tys. lat temu, a skończyło się ustąpieniem lądolodu ok 10 tys. lat temu. Występują tutaj prawie wszystkie formy rzeźby młodoglacjalnej (polodowcowej) – zarówno akumulacyjne (moreny denne i czołowe, sandry, wytopiska i kemy), jak i erozyjne (rynny jeziorne).

MAPA SZLAKU I WIĘCEJ INFORMACJI