Project Description

Szlak nordic walking ,,Wokół Strzelnicy”

Szlak należy do projektu kościerskich tras nordic walking. Ukazuje piękno rezerwatu przyrody ,,Strzelnica” zlokalizowanego na obrzeżach miasta Kościerzyny, skąd biorą swój początek wszystkie trzy trasy do marszu z kijkami. Szlak ,,Wokół Strzelnicy” oznaczony jest kolorem żółtym.

Licząca 3,4 km trasa prowadzi drogami leśnymi. Po wyjściu z parkingu przy Strzelnicy kierujemy się w lewo i wchodzimy do lasu. Przez około 400 m maszerujemy prosto docierając do rozwidlenia dróg, na którym skręcamy w lewo poruszając się wzdłuż torów biegnących po prawej stronie. Napotykamy kolejne skrzyżowanie dróg (przy przyjeździe kolejowym) i tu skręcamy w prawo. Przechodzimy przez przejazd kolejowy i idziemy główną drogą. Po przejściu 300 m mijamy rozdroże idąc prosto według oznaczeń i po kolejnych 300 m dochodzimy do następnego skrzyżowania dróg skręcając w prawo. Teraz kierujemy się w stronę Kościerzyny i Strzelnicy. Docieramy do wiaduktu i skręcamy w lewo powracając wspólnym odcinkiem do Strzelnicy.

Poziom trudności: łatwa

Długość szlaku: 3,4 km

Rodzaj dróg: 100% drogi leśne

Czas przejścia: ok. 45 min.