Project Description

Rowerowy “Szlak Kaszubskich Drzymalitów”

Długość szlaku: 16 km

Przebieg szlaku: Skorzewo, Fingrowa Huta, Wieprznica, Częstkowo, Skorzewo

Oznakowanie szlaku: czerwone znaki

Szlak został utworzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Skorzewa w hołdzie Aleksandrowi i Franciszkowi Peplińskim, mieszkańcom Skorzewa, którzy walczyli z zaborcami pruskimi o prawo do budowy i osiedlenia się na własnych gruntach. Ciężką walkę o swój dobytek przypłacili niejednokrotnie utratą majątku i życiem w biedzie. Historia Aleksandra i Franciszka Peplińskich jest niezwykle ważna dla mieszkańców Skorzewa, dlatego został utworzony szlak rowerowy, aby poznać historię kaszubskich drzymalitów.

Szlak ten jest niezwykle spokojny i urokliwy, pozwalający odkryć uroki dawnych kaszubskich wsi niezatłoczonych turystami.

MAPA SZLAKU KASZUBSKICH DRZYMALITÓW