Project Description

Pilica, zwana też Pieliską, to wąska i kręta ale bardzo urokliwa rzeka. W górnym biegu nazywana Borową, spławna dla kajakarzy jest od starego młyna w miejscowości Korne. Przepływa przez obrzeża wsi Łubiana. W tejże wsi wzdłuż rzeki przebiega fragment ścieżki edukacyjnej „Pilica”. W Łubianie znajdziemy też przystań dla kajakarzy. Pilica wpada do rzeki Granicznej tuż za tą miejscowością. Rzeka Pilica od Kornego do ujścia do rzeki Granicznej liczy 7 kilometrów.

Graniczna przez kajakarzy jest użytkowana od miejscowości Wieprznica, często kajakarze startują tam spod starego młyna. Zaraz za Wieprznicą wpływa się do

dużego, otoczonego lasami, rynnowego Jeziora Garczyn. Dodatkową atrakcją na trasie jest wąski przepust pod torami kolejowymi i drogą, na wypływie z tego jeziora. Dalej Graniczna leniwie meandruje przez łąki, przyjmując w okolicach Łubiany wody Pilicy, by następnie zakończyć swój bieg w Jeziorze Sudomie. Rzeka jest etapem szlaku wodnego Graniczna-Trzebiocha

Trzebiocha jest małą rzeką o długości 6 kilometrów, wypływającą z jeziora Sudomie, przepływającą przez miejscowości Grzybowo i Grzybowski Młyn. Trzebiocha uchodzi do rzeki Wdy w okolicach Loryńca. Rzeka jest etapem Szlaku wodnego Graniczna-Trzebiocha. Ze względu na czystość wód rzeki jest tu uprawiane turystyczno-rekreacyjne wędkarstwo (przede wszystkim karp, lin, okoń, płoć i szczupak). Rzeka jest również elementem rezerwatu Wda – Trzebiocha. Na tej rzece w 2009 r. Wdzydzki Park Krajobrazowy zbudował przepławkę komorową dla ryb w formie kanału. Dzięki niej pojawiły się warunki siedliskowe oraz zwiększył obszar tarła i rozwoju ryb, co przyczynia się do zwiększenia ich populacji.

Proponowane trasy spływu:

Wieprznica/ Korne – Rybaki (10 km)

Spływ rozpoczyna się na jeziorze Wieprznickim. Przy wypływie z jeziora występuje lejkowate przewężenie, płycizny pod mostem i porośnięte roślinnością wodną

wypłycenie stawu młyńskiego. Dobijając do brzegu przy zastawce młyńskiej w Wieprznicy należy przenieść kajak z prawej strony obok zabudowań młyna. Kajaki


wodujemy na wąskiej strudze o szybkim nurcie, warto przy tym zwrócić uwagę na pozostałe w rzece elementy starych urządzeń hydrotechnicznych. Następnie płynie się przez rynnowe jezioro Garczyn, mijając Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie oraz znajdującą się obok zalesioną wyspę „Stolemkę”. Dalej wypływa rzeka Graniczna, gdzie sklepionym kanałem pod nasypem drogi krajowej nr 20 oraz pod torami kolejowymi przepływa się na jezioro Graniczne. Wspomnianym jeziorem, a następnie rzeką Graniczna płynie się przez miejscowość Łubiana. Alternatywą dla tego odcinka trasy będzie rozpoczęcie spływu w miejscowości Korne. Wyprawę rozpoczyna się z przystani przy starym młynie, na rzece Borowa. Następnie płynie się krętą wąską i urokliwą rzeką Pilicą, która w odległości 500 metrów od wsi Łubiana wpływa do rzeki Granicznej. Meandrująca leniwie przez łąki Graniczna jest dopływem Trzebiochy. Wpływając na jezioro Sudomie w miejscowości Rybaki można zakończyć spływ lub kontynuować go rzeką Trzebiochą do miejscowości Loryniec

Rybaki – Loryniec (6 km)

Trasa zaczyna się na jeziorze Sudomie w miejscowości Rybaki, można startować z Ośrodka Wypoczynkowego “Sudomie”. Uroczymi przesmykami przepływa się na dwa kolejne jeziora – Mielnica i Żołnowo, by dalej wpłynąć na rzekę. W miejscowości Grzybowski Młyn trzeba przenieść kajaki około 40 m. Nieopodal można kupić świeże i wędzone ryby. Po przenosce płynie się spokojnie wzdłuż stawów hodowlanych by po kilku minutach wpłynąć w nieco bardziej wartki odcinek Trzebiochy. Niedaleko miejscowości Loryniec Trzebiocha wpływa do Wdy, którą można kontynuować spływ w kierunku jezior wdzydzkich.

Opisaną trasę można rozpocząć od jeziora Osuszyno z przystani przy Kompleksie Wypoczynkowym Szarlota. W tym wypadku spływ zaczyna się od przepłynięcia jeziora Osuszyno, by dalej rzeką Trzebiochą dopłynąć do jeziora Mielnica, a następnie płynąć do miejscowości Loryniec, jak opisano powyżej.


Bardziej wytrwali kajakarze mogą kontynuować spływ od Loryńca do Czarliny lub Wdzydz.