Rowerowy szlak przyrodniczy “Skok w NATURĘ”

Rowerowy szlak przyrodniczy “Skok w NATURĘ”

Ten niedługi szlak poprowadzony został we wschodniej części gminy Nowa Karczma, a zaczyna się i kończy przy drodze wojewódzkiej 221, którą można dojechać bezpośrednio z Gdańska. Szlak prowadzi drogami gruntowymi – polnymi i leśnymi. Wytyczony został, aby ukazać piękno obszaru chronionego Natura 2000 Dolina Środkowej Wietcisy.

 

Rowerowa Ścieżka Przyrodnicza „Skok w Naturę"

 

 

Długość szlaku: 11 km

Przebieg szlaku: Nowa Karczma – Szumleś Królewski – Nowa Karczma

Oznakowanie szlaku: kolor zielony

Category : ,

Date : 23 Wrz 2015