Project Description

Na południowych krańcach Kaszub w miejscowości Karsin przy Zespole Szkół nr 1 mieści się Regionalna Izba Pamiątek, gromadząca ślady przeszłości, świadczące o bogatych tradycjach Karsina i okolic. Placówka istnieje od 30 lat, a jej inicjatorami byli ówczesny kierownik szkoły Albin Pobłocki i historyk z Uniwersytetu Gdańskiego prof. Józef Borzyszkowski, z pochodzenia karsinianin.

Obecnie w zbiorach Izby, oprócz monet i banknotów, znajduje się prawie 200 eksponatów oraz ogromna ilość starych zdjęć. Do osobliwości wystawy należą mapka części Karsina z 1890 roku, sekstans – przyrząd służący

do określania szerokości geograficznej na podstawie pomiaru wysokości Słońca, a także fragmenty biżuterii kobiecej z XIX w., oraz liczne przedmioty z czasu II wojny światowej.
Karsińska izba pamiątek ma na celu przede wszystkim gromadzenie eksponatów celem uchronienia ich przed zniszczeniem i zapomnieniem.

Regionalna Izba Pamiątek otwarta jest w godzinach pracy szkoły lub po uprzednim zgłoszeniu.

Regionalna Izba Pamiątek w Karsinie
Karsin, ul. Długa 167
tel. 58 687 31 79