Project Description

Pomnik Hieronima Derdowskiego w Wielu

Hieronim Derdowski to największy poeta kaszubski, dziennikarz, humorysta,wydawca prasy emigracyjnej w USA. Urodził się 9 marca 1852 w Wielu i pochodził z zamożnej rodziny chłopskiej. Z powodu prześladowań władz pruskich wyemigrował w 1885 do Stanów Zjednoczonych, gdzie w środowiskach polonijnych prowadził działalność społeczną i dziennikarską. Redagował „Gazetę Narodową” i „Pielgrzyma Polskiego’’. Zmarł 13 sierpnia 1902 r. w Winonie, w Minnesocie, w USA.

Hieronim Derdowski jest autorem powiedzenia “Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski”. Jest też patronem I Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach.

Pomnik Hieronima Derdowskiego po raz pierwszy został wzniesiony w 1930 roku, lecz podczas II wojny światowej został zniszczony przez hitlerowców. Ponownie usytuowano go w 1958 roku.

Znajduje się w Wielu, przy głównej drodze nazwanej od jego imienia.