Project Description

Piesza ścieżka przyrodnicza we Wdzydzach (Kiszewskich)

Ścieżka biegnie na północ od Wdzydz (Kiszewskich), popularnej miejscowości turystycznej na Kaszubach. Zaskakuje bogactwem naturalnej przyrody w tak bliskim sąsiedztwie wsi. Można tu poznać charakter krajobrazu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i walory przyrodnicze, w tym wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Na ścieżce warto zobaczyć: jeziora Jelenie i Niedźwiadek, charakterystyczne rynnowe ukształtowanie terenu, chronione gatunki mchów widłaków, ols – las bagienny oraz torfowisko przejściowe nad jeziorem Niedźwiadek.

Długość trasy: 4 km

Przebieg trasy: Wdzydze Kiszewskie, Jezioro Gołuń, Jezioro Jelenie, Jezioro Niedzwiadek, Wdzydze

Oznakowanie trasy: zielone znaki na drzewach i drogowskazach.

MAPA DO POBRANIA