Project Description

Młyn wodny nad rzeką Borową to trzykondygnacyjny murowany budynek, pochodzący z lat 1850-1852. Pierwotnie był to młyn foluszniczy (folusz poruszany siłą wody), przeznaczony do spilśniania sukna. Wraz ze zmianą właściciela obiekt został przekształcony w młyn zbożowy oraz dobudowano do niego część mieszkalną. W późniejszych latach z młyna zbożowego został zamieniony na małą elektrownię wodną.

Oryginalny, z połowy XIX wieku, nieprzebudowywany budynek młyński zachował się do dzisiaj i jest w bardzo dobrym stanie. Trzykondygnacyjna, murowana z czerwonej cegły budowla kryta jest dwuspadowym dachem. Wraz z dwukondygnacyjną częścią mieszkalną tworzy interesujący obiekt. Obecnie śluza oraz komora turbiny są betonowe. Dawniej młyn napędzany był za pomocą śródsiębiernego koła wodnego, czyli zasilanego wodą dostarczaną do koła poniżej połowy jego wysokości. Zachował się po tym ślad w budynku młyna. Wnętrze niewiele zmieniło się od czasu uruchomienia młyna. Są tam urządzenia z końca XIX wieku i pierwszej połowy wieku XX.

Obecnie obiekt można zwiedzać z właścicielem znajdującej się tam wypożyczalni kajaków „Kajaki Młyn Korne”

Młyn wodny w Kornem
Korne, ul. Młyńska 25
tel. 607 815 317