Project Description

Kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie

Piękny, neogotycki obiekt sakralny stojący u zbiegu ulic Świętojańskiej, J.Wybickiego, Traugutta i Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców zbudowany został w latach 1892-1894 przez architekta Hennike. Jest on dziś wysoko oceniany za zabytkowe wartości architektoniczne i wyróżniającą, oryginalną bryłę, usytuowaną na skraju historycznej XIX-to wiecznej zabudowy śródmieścia Kościerzyny.

Architektura kościoła, typowa dla ewangelickiego inwestora obiektów sakralnych budowanych na Pomorze pod koniec XIX wieku. Kościół ten wymurowano z czerwonej cegły zewnętrznie nie tynkowany, posadowiony na kamiennym fundamencie.

Oglądając zewnętrzną bryłę kościoła należy zwrócić uwagę na harmonijne i pięknie wykonane detale neogotyckiej budowli. W szczególności na strzeliste, smukłe otwory okienne zamknięte ostrymi łukami wykonanymi z ceglanych kształtek.

Od strony frontowej, wschodniej kościół zakończony jest strzelistą wieżą z czteroma mniejszymi wieżyczkami, która pierwotnie pokryta była płytkami z łupka kamiennego.

Pokrycie wymieniono z uwagi na fatalny jego stan w 1979 roku zastępując go blachą miedzianą. Sama wieża ma ponad 35 metrów wysokości, zwieńczona jest pięknie wykonanym stalowym krzyżem. W wieży zamontowano w 1893 roku trzy spiżowe dzwony, które sprzężone z zegarem wieżowym rytmicznie wybijają godziny. Zachował się do dziś oryginalny mechanizm zegara z trzema tarczami, na których podobnie jak na dzwonach widnieje nazwa miejscowości wykonania i rok odlania: Bochun 1893.

Wnętrze kościoła skromne, utrzymane w surowości neogotyckiego stylu z bardzo ciekawym, mało spotykanym sposobem wsparcia konstrukcji sklepienia. To żebrowe sklepienie w kształcie palmy oparto na stojących po środku kościoła, trzech kamiennych filarach. Innymi elementami wyposażenia kościoła są zachowane do dziś kolorowe witraże w oknach prezbiterium i w okiennych rozetach, prospekt z organami, kropielnica wykonana z piaskowca, którą przystosowano później do pełnienia funkcji chrzcielnicy, drewniana stolarka drzwiowa z ciekawymi i bogato zdobionymi okuciami.

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego

ul. Świętojańska 10, 83-400 Kościerzyna

tel. 058 686 31 71