Project Description

Współcześni Indiana Jones poszukiwania ,,skarbów‘‘ czas zacząć!!

ABC…

Wszystkie skrzynki geocachingowe administratora LOT ,,Serce Kaszub‘‘ zostały zarejestrowane w serwisiewww.opencaching.pl Znajdziecie tam podstawowe dane niezbędne do odnalezienia skrytki w terenie (współrzędne geograficzne, atrybuty skrzynki, opis atrakcji, zdjęcia). Do poszukiwania skarbów niezbędny jest odbiornik GPS (nawigacja, zamiennie smartfon z odpowiednią aplikacją), który jest podstawowym narzędziem do odnajdowania skrzynek w terenie. Opis każdej skrytki oznaczony jest specjalnymi symbolami zwanymi atrybutami, które ułatwiają poszukiwaczom podjęcie wcześniejszej decyzji np. o środku transportu jakim dotrą do skrytki, czy mogą zabrać ze sobą dzieci, czy znalezienie skrytki nie wymaga użycia specjalnych narzędzi lub też ikony informujące o udogodnieniach lub zagrożeniach, na jakie mogą natrafić geocacherzy poszukując danej skrytki.

10 przykazań geocachera

1. Bez względu na to czy chowasz skrzynkę czy jej poszukujesz, podstawowe zasady to nie niszczyć i nie demolować – tym samym szanujemy cudzą własność i przyrodę.

2. Dbajmy też o otoczenie skrzynki – nie śmiecimy, a w miarę możliwości starajmy się zebrać znalezione w pobliżu i po drodze śmieci.

3. Do skrzynek wkładaj tylko to, co sam chciałbyś tam znaleźć. Skrzynka to nie śmietnik – nie wrzucaj rzeczy zużytych, uszkodzonych lub zepsutych.

4. Konspiracja – w ruchliwych miejscach szukaj skrzynek możliwie najdyskretniej, to być może ocali ich byt.

5. Nie zabieraj skrzynki! Inni też chcą ją znaleźć.

6. Dbaj o każdą skrzynkę jak o swoją własną!

7. Staraj się nie uszkodzić skrzynki podczas poszukiwania.

8. Przed odłożeniem skrzynki na miejsce zamknij starannie pojemnik, a po odłożeniu staraj się dokładnie zamaskować miejsce ukrycia.

9. Staraj się powiadomić właściciela skrzynki o konieczności jej serwisu poprzez wpis w logu.

10. Do logu wpisuj swoje wrażenia. Nie bój się wpisywać krytycznych uwag.

Wpis do logbooka

Wpis do papierowego dziennika skrzynki powinien zawierać:

– datę i godzinę znalezienia skrzynki

– pseudonim znalazcy

– zmiany w skrzynce (co zabrał i co włożył)

– stan skrzynki – czy jest cała, sucha itp. (zalecane)

Oprócz wpisu w dzienniku papierowym skrzynki, który jest podstawą do zaliczenia skrzynki, można też odnotować fakt znalezienia skrzynki w jej dzienniku internetowym w serwisie Opencaching. Wpis w dzienniku internetowym może (powinien) być bardziej rozbudowany i zawierać informacje przydatne zarówno dla założyciela skrzynki jaki i dla innych jej przyszłych poszukiwaczy. Wpis do dziennika internetowego może wymagać podania hasła, w takim przypadku w opisie skrzynki, przy jej atrybutach widoczny jest dodatkowy atrybut “HASŁO”.

Pierwsi odkrywcy

Wybrańcy, którzy dostąpili zaszczytu zdobycia skrzynki jako pierwsi wyróżnieni zostają następującymi certyfikatami:

First to Find (FTF) – pierwszy znalazca

Second to Find (STF) – drugi znalazca

Third to Find (TTF) – trzeci znalazca

W logbooku, czyli papierowym dzienniku wpisów trzy pierwsze osoby zdobywające skrzynkę potwierdzają ten fakt wpisem w ,,honorowym‘‘ rubryki.

źródło: Opencaching.pl