Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie

Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie to ośrodek położony w wydzielonym kompleksie leśnym, w otoczeniu jezior, na pograniczu Pojezierza Kociewskiego i Kaszub. Placówka przeznaczona jest do turnusowego pobytu dzieci, wspomaga wychowanie, opiekę szkolną i rodzinną. Ukierunkowana na profilaktykę problemów dzieci, w tym patologii wśród dzieci, edukację ekologiczną i regionalną, promowanie zdrowia oraz aktywnych form wypoczynku dziecięcego.

dom wczasów dziecięcych w Wygoninie, kaszuby

Misją Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie jest dostarczanie dzieciom doświadczeń społecznych mających korzystny wpływ na prawidłowe kształtowanie sfer rozwojowych dzieci.

Pracownicy tworzą atmosferę serdeczności, uczą samoakceptacji i wiary we własne siły, nawiązywania dobrych stosunków z innymi, budowania przyjaźni i koleżeństwa, pokazują pozytywne sposoby rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

dom wczasów dziecięcych w Wygoninie, kaszuby

Atrakcją położenia ośrodka jest mikroklimat, czyste, ekologiczne środowisko oraz doskonałe warunki do nauki i wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej. Urządzenie Ośrodka samo w sobie posiada walory terapeutyczne sprzyjające realizacji ważnych zadań oświatowych w zakresie profilaktyki problemów dzieci, terapii, edukacji ekologicznej oraz aktywnego wypoczynku. Ośrodek posiada pozytywną opinię ochrony środowiska o czystości ekologicznej tych terenów oraz kartę kwalifikacyjną obiektu.

 

Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie

Stara Kiszewa 18

tel. 58 687 63 67

e-mail: dwd.wygonin@powiatkoscierski.pl

http://www.wygonin.pl/

 

Zarezerwuj nocleg:

Dom Wczasów Dziecięcych

Category : ,

Date : 27 Paź 2015