Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”.

Szczegóły naboru do pobrania poniżej:

OFERTA PRACY LOT SERCE KASZUB

STATUT LOT SERCE KASZUB

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”, przy ul. Długiej 31 (lok. 48 III piętro) w Kościerzynie (budynek siedziby Kościerskiego Domu Kultury) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na pracownika biura LOT „Serce Kaszub” lub przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia: biuro@lot-sercekaszub.pl