Korzyści z członkostwa w LOT ,,Serce Kaszub”

W ramach członkostwa w LOT ,,Serce Kaszub” zapewniamy: ” text=”- przed wszystkim WSPÓŁPRACĘ,
– promocję członków podczas udziału w ogólnopolskich imprezach targowo-wystawienniczych (Poznań, Toruń, Warszawa, Kielce) oraz największych wydarzeniach, imprezach, eventach w regionie (m.in.: Jarmark Dominikański, Truskawkobranie, Dni Kościerzyny, Jarmark Wdzydzki, Batalia Napoleońska),
– reklamę obiektu w postaci szczegółowych informacji na oficjalnej stronie www.lot-sercekaszub.pl, www.atrakcje-kaszuby.pl (portal z rezerwacją noclegów) oraz portalu www.pomorskie.travel.pl,
– rekomendowanie członków w publikacjach, ulotkach, materiałach promocyjnych wydawanych przez LOT ,,Serce Kaszub‘‘ wraz z zamieszczaniem pełnych danych teleadresowych obiektów zrzeszonych w stowarzyszeniu,
– zamieszczanie danych członków LOT-u w Infomatach – multimedialnych kioskach informacyjnych na terenie województwa pomorskiego (łącznie 245 infomatów),
– polecanie turystom pobytu w kwaterach członków oraz korzystanie z usług przez nich świadczonych,
– współpracę z podmiotami pracującymi na rzecz rozwoju turystyki, rekreacji i sportu, w kwestiach związanych z promocją powiatu kościerskiego,
– możliwość korzystania z pomocy technicznej i merytorycznej biura.

Członkowie ich prawa i obowiązki

1. Członkowie zwyczajni posiadają bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do organów, a ponadto posiadają prawo:

a) uczestniczenia głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,

b) zgłoszenia do władz wniosków i uwag dotyczących działalności,

c) korzystania z merytorycznej, organizacyjnej i technicznej pomocy Biura,

d) używania odznaki,

e) współuczestniczenia w tworzeniu programu pracy LOT „Serce Kaszub” i jego realizowaniu.

2. Każdy członek zwyczajny dysponuje jednym głosem.

Członkowie zwyczajni LOT „Serce Kaszub” zobowiązani są do:

a) stosowania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz LOT „Serce Kaszub”,

b) wypełniania zadań wynikających z pełnionych funkcji,

c) godnego reprezentowania LOT „Serce Kaszub” i dbania o jej dobre imię,

d) terminowego opłacania składek członkowskich i wypełniania innych zobowiązań wynikających z uchwał organów.