Dnia 9 czerwca 2017 r. obyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Serce Kaszub”. Podczas spotkania członkowie omawiali istotne sprawy związane z bieżącą działalnością stowarzyszenia.
Ponadto podjęto uchwałę o zwiększeniu wydatków na promocję samorządów Powiatu Kościerskiego oraz uchwałę w sprawie przeniesienia środków finansowych na działalność promocyjną LOT ,,Serce Kaszub”.
Rozpoczynający się sezon to opracowanie kolejnych pomysłów na promocję Kaszub i dotarciu do każdego z turystów odwiedzających nasz region.