Miło nam poinformować, że nasza organizacja LOT ,,Serce Kaszub” w ramach konkursu ofert Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej otrzymała dofinansowanie aż dwóch projektów.

W ramach konkursu wydawniczego otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 6 tys. zł na wydruk tematycznych wycieczek jednodniowych po Sercu Kaszub. Natomiast w kategorii inicjatyw promocyjnych dofiansowanie w kwocie 3,5 tys. zł na organizację cyklu wakacyjnych warsztatów rękodzielniczych w Kościerzynie i Wielu.
https://www.prot.gda.pl/