W dniu 26.04.2018r. rozstrzygnięty został konkurs na wsparcie wydawnictw promocyjnych realizowanych przez członków Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w roku 2018.
Do konkursu zgłoszonych zostało 11 projektów wydawnictw turystycznych. Były to przede wszystkim mapy turystyczne o charakterze tematycznym oraz foldery promocyjne gmin i powiatów. Projekty charakteryzował wysoki poziom merytoryczny oraz jakość wykonania. Szczególne uznanie wzbudziły propozycje Narodowego Muzeum Morskiego oraz Agencji Rozwoju Gdyni, jako materiały bardzo wartościowe merytorycznie i atrakcyjne graficznie, co sprawia, że są gotowe do wydania.
Komisja konkursowa zadecydowała o wyróżnieniu w konkursie 5 publikacji:
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku – folder promocyjny Muzeum Wisły i Centrum Konserwacji Wraków Statków – dofinansowanie w wysokości 4000,00 PLN
Agencja Rozwoju Gdyni – mapa z trasami Gdyńskiego Szlaku Modernizmu – dofinansowanie w wysokości 4000,00 PLN
Gmina Choczewo – przewodnik turystyczny Gminy Choczewo – dofinansowanie w wysokości 4000,00 PLN
Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie” – mapa turystyczna „Szlakami historii na Pomorzu, Warmii i Mazurach” – dofinansowane w wysokości 4000,00 PLN
Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” – mapa turystyczna ze szlakami i trasami rowerowymi Powiatu Kościerskiego – dofinansowanie w wysokości 4000,00 PLN.
 
 
Źródło: http://www.prot.gda.pl/rozstrzygniecie-konkursu-na-wsparcie-wydawnictw-promocyjnych