24 stycznia 2024 roku w sali Polskie Niebo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku nastąpiło uroczyste podpisanie umów ramowych na realizację strategii lokalnych grup działania z województwa pomorskiego współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W podpisaniu umów uczestniczył marszałek Samorządu Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk, Wicemarszałek  Samorządu Województwa Pomorskiego – Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciele lokalnych grup działania z województwa pomorskiego. Wsparcie otrzymało 15 lokalnych grup działania obejmujących swoim zasięgiem 108 gmin zamieszkałych przez 1.067.807 osób.

Lokalne Grupy Działania z województwa pomorskiego otrzymają ponad 343 mln zł. Te pieniądze pozwolą na realizację setek lokalnych projektów istotnych dla mieszkańców. Chodzi o aktywizację zawodową, turystykę czy projekty kulturalne.

Lokalne Grupy Działania to stowarzyszenia, które skupiają przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Podstawą działania Lokalnych Grup Działania jest lokalna strategia rozwoju dla konkretnego obszaru. W województwie pomorskim realizowanych będzie 15 strategii obejmujących wszystkie gminy wiejskie, miejsko-wiejskie do 20 tys. mieszkańców. Wsparcie finansowe realizowane będzie w ramach tzw. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS). Łączna kwota, to ponad 343 mln zł. Te pieniądze pozwolą na realizacje setek lokalnych projektów. Mogą to być związane np. z aktywizacją zawodową, rozwojem infrastruktury turystycznej, czy projektami kulturalnymi.

Na terenie powiatu kościerskiego funkcjonują dwie lokalne grupy działania – LGD „Stolem” oraz LGD „Chata Kociewia”.
Stowarzyszenie LGD „Stolem” obejmuję Gminę Kościerzyna, Gminę Lipusz, Gminę Dziemiany, Gminę Karsin, Gminę Nowa Karczma. Natomiast LGD „Chata Kociewia” częściowo obejmuję nasz powiat, czyli Gminę Liniewo, Gminę Stara Kiszewa, a także powiat starogardzki.

Poniżej szczegółowy podział środków:

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej – ponad 18 mln zł.,
 2. Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” – ponad 28 mln zł.,
 3. Żuławska Lokalna Grupa Działania – ok. 19 mln zł.,
 4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy – ponad 21 mln zł.,
 5. Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” – ponad 27 mln zł.,
 6. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi – prawie 31 mln zł.,
 7. Słowińska Grupa Rybacka – ponad 21 mln zł.,
 8. Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż – ok. 23 mln zł.,
 9. Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia – ponad 18 mln zł.,
 10. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem – niecałe 15 mln zł.,
 11. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby – ponad 42 mln zł.,
 12. Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” – ok. 19 mln zł.,
 13. Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka – ponad 27 mln zł.,
 14. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” – ponad 14 mln zł.,
 15. Powiślańska Lokalna Grupa Działania – ok. 16 mln zł.

Zanim pojawią się pierwsze konkursy minie kilka miesięcy, bowiem lokalne grupy działania czeka praca nad wymaganymi dokumentami (w tym procedurami wyboru, kryteriami wyboru itd.)

Źródło: pomorskie.eu