Miasto Kościerzyna wzorem lat ubiegłych również w tym roku zaprasza do udziału w kolejnej edycji akcji „MIASTO ZA PÓŁ CENY”, która odbędzie się w weekend 06-07.10.2018 r. Lokalne przedsięwzięcie pokrywa się z ogólnopolską akcją Polskiej Organizacji Turystycznej POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY (05-07.10.2018 r.).
Magistrat do udziału w przedsięwzięciu zaprasza: hotele, restauracje, kawiarnie, pizzerie, instytucje kulturalne i sportowe również spoza terenu Kościerzyny (!). Co istotne proponowana przez Państwa oferta nie musi obejmować całego asortymentu.
Kościerski magistrat ze swojej strony deklaruje wsparcie promocyjne akcji obejmujące m.in. plakaty, strony internetowe, facebook, aplikację mobilną, kampanię radiową oraz oznakowanie podmiotów jednoznacznie je identyfikujących jako uczestników.
Wszystkich Państwa, którzy zechcą przyłączyć się do akcji „Miasto za pół ceny” prosimy o wysłanie do dnia 1 października 2018 r. na adres:
k.reclaw@koscierzyna.gda.pl zgłoszenia wraz z propozycją oferty. Zgłoszenia można także dostarczyć osobiście do Wydziału Rozwoju i Promocji lub odesłać pocztą na adres Urzędu Miasta z dopiskiem: „Miasto za pół ceny”. Dodatkowych informacji udziela: pan Krzysztof Recław tel. 605 575 521 lub 58 680 23 02.
Zapraszamy  do współpracy!