Dnia 14 listopada 2019 roku przedstawiciele LOT „Serce Kaszub” uczestniczyli w Konferencji Samorządów Powiatu Kościerskiego. Konferencja odbyła się w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w działalności samorządowej.

W konferencji udział wzięli Przewodniczący Rad Gmin, Miasta i Powiatu w osobach: Marcin Modrzejewski (Przewodniczący Rady Powiatu Kościerskiego), Helena Kaszubowska-Nitz (Przewodnicząca Rady Miasta Kościerzyna), Bogumiła Mokwińska (Przewodnicząca Rady Gminy Lipusz), Krystian Sikora (Przewodniczący Rady Gminy Dziemiany), Marcin Krut (Przewodniczący Rady Gminy Karsin), Andrzej Bober (Przewodniczący Rady Gminy Kościerzyna), Jan Błaszczyk (Przewodniczący Rady Gminy Stara Kiszewa) oraz Tadeusz Borkowski (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Liniewo), a także w charakterze moderatora Marek Wołoszyk (Przewodniczący Rady Gminy Nowa Karczma), a ponadto zaproszeni Goście reprezentujący Gospodarzy, czyli Samorząd Gminy Nowa Karczma.

Po powitalnej mowie Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Karczma Marka Wołoszyka i przedstawieniu gości, głos zabrał Wójt Gminy Nowa Karczma Andrzej Pollak, który zaprezentował najważniejsze informacje związane z Gminą Nowa Karczma oraz Powiatem Kościerskim.

Następnie kierownik biura LOT „Serce Kaszub” Agnieszka Lis zaprezentowała działalność naszej organizacji. W swoim wystąpieniu ujęła najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem LOT „Serce Kaszub” oraz rezultaty działań.

W kolejnej części spotkania wystąpiła prezes Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka” Grażyna Wera – Malatyńska, która również opowiadała o działalności stowarzyszenia.

Po zakończonych prezentacjach zgromadzeni goście udali się na zwiedzanie Muzeum Hymnu Narodowego. Rys historyczny muzeum oraz życie Józefa Wybickiego przybliżyła obecnym kustosz obiektu Małgorzata Gańska.

 

Zwieńczeniem spotkania było wybicie własnej monety przez uczestników konferencji oraz poczęstunek wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Karczmy.

D.P.