Wiodący temat VI Spotkania Branży Turystycznej.
W czwartek 19 listopada br. w Hotelu Leśnym ,,Strzelnica’’ w Kościerzynie odbyło się VI spotkanie robocze branży turystycznej z terenu powiatu kościerskiego. Na spotkanie przybyło ponad 30 członków stowarzyszenia, którzy aktywnie działają na rzecz turystyki w regionie.
Tematem przewodnim spotkania była koordynacja i opracowanie Karty Turysty Powiatu Kościerskiego na rok 2016. Karta upoważniać będzie do zniżek i rabatów na różnego rodzaju usługi i oferty. Wśród nich znajdą się ulgowe bilety wstępów do muzeów, zniżki w lokalach gastronomicznych, przy wykupie noclegów, usług Spa, pływalnia, kręgielnia itp. Karta Turysty bardzo dobrze przyjęła się w wielu regionach kraju, stąd też pomysł wprowadzenia jej również w powiecie kościerskim. Jak podkreśla Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Serce Kaszub’’ w proces współtworzenia Karty Turysty należy zaangażować jak najwięcej podmiotów – nie tylko te, które są członkami stowarzyszenia, ale również inne działające na terenie powiatu – wszystko po to aby stworzyć atrakcyjną, kompleksową i różnorodną ofertę dla turysty odwiedzającego nasz region.
Na spotkaniu zaprezentowano również ankietę oceny atrakcyjności turystycznej powiatu kościerskiego, która została opracowana przy współudziale dr Katarzyny Mysiak z Katedry Organizacji Usług Turystyczno – Hotelarskich z Akademii Morskiej w Gdyni. Ankieta będzie dystrybuowana wśród turystów i osób odwiedzających region przez cały 2016 rok. Dostępna będzie w punktach informacji turystycznej, obiektach noclegowych i gastronomicznych, placówkach kultury etc. Celem ankiety jest zebranie informacji zwrotnej o jakości świadczonych usług turystycznych na terenie powiatu kościerskiego oraz na podstawie uzyskanych wyników, podjęcie działań przyczyniających się do podnoszenia poziomu obsługi gości.
Podczas spotkania branża turystyczna zapoznała się z dokumentem strategicznym: Program Sektorowego Rozwoju Turystyki i Promocji Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego główne ramy i założenia przedstawiła Ewa Chmielecka Naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Kościerzyna. W analizie dokumentu skupiono się przede wszystkim na wytycznych dotyczących dalszego funkcjonowania stowarzyszenia LOT ,,Serce Kaszub”.
Tematem, który wywołał duże zainteresowanie wśród obecnych było stworzenie oferty przyrodniczej, która jest realną szansą na wydłużenie sezonu turystycznego. Turystyka przyrodnicza wraz z rekreacją przyrodniczą stanowią jeden z szybciej rozwijających się nurtów ekoturystyki w kraju. Oferta będzie obejmowała m.in. wycieczki, spotkania i wyprawy pod okiem certyfikowanego przyrodnika do różnych tematycznie, ciekawych miejsc przyrodniczych. Ponadto ofertę wzbogaci publikacja o tematyce przyrodniczej z opisem wybranych miejsc np. torfowisk.
Spotkanie branżowe było doskonałą okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i spostrzeżeń oraz dyskusji pomiędzy uczestnikami forum.