Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Serce Kaszub” wzorem lat ubiegłych, przygotowuje się do opracowania zbiorczego KALENDARZA IMPREZ POWIATU KOŚCIERSKIEGO.
Kalendarz w wersji papierowej zostanie wydany w nakładzie 5 tys. sztuk, a jego dystrybucja ukierunkowana będzie głównie na województwo pomorskie (punkty IT, imprezy turystyczne i eventy, placówki i podmioty ściśle związane z branżą turystyczną). Natomiast wersja elektroniczna kalendarza zostanie opublikowana na stronach internetowych: www.lot-sercekaszub.plwww.atrakcje-kaszuby.pl oraz podmiotów współpracujących.
Propozycje wydarzeń do kalendarza imprez można zgłaszać do wtorku 8 stycznia 2019 r. na adres email: biuro@lot-sercekaszub.pl. W przesłanej informacji należy zawrzeć:
1. Pełną nazwę wydarzenia.
2. Datę wydarzenia.
3. Miejsce organizacji wydarzenia.
(!) Z uwagi na dużą liczbę imprez odbywających się przez cały rok na terenie powiatu kościerskiego oraz ograniczeń wynikających z formatu wersji papierowej, LOT ,,Serce Kaszub” zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych wydarzeń.