INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

REALIZACJI ZADANIA Z 

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Nazwa zadania: „Przyroda w Sercu Kaszub. Eko-Edukacyjny Park Rodzinny”

Koszt kwalifikowany zadania: 17 571 zł

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 12 000 zł w formie dotacji

Udział środków WFOŚiGW w koszcie kwalifikowalnym w zadaniu wyniósł 68,29 %.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Przyroda w Sercu Kaszub. Eko-Edukacyjny Park Rodzinny”

Projekt w sposób łatwy, ogólnodostępny i atrakcyjny przekazuje najważniejsze informacje o kaszubskiej przyrodzie, sposobach jej ochrony oraz podaje wskazówki odpowiedniego zachowania się w lesie czy nad jeziorem. Efektem społecznym i ekologicznym projektu jest rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców oraz osób przyjezdnych, której główną rolą jest zwiększenie świadomości ekologicznej, odpowiedzialnej rekreacji i życia w zgodzie z otaczającą naturą. Projekt również w atrakcyjny sposób edukuje przyjezdnych na temat otaczającej przyrody, w jaki sposób zachowywać się w lesie oraz dlaczego śmieci są tak dużym zagrożeniem dla środowiska, zwłaszcza zwierząt. Przez wieś Loryniec, w której znajduje się Park, biegną popularne szlaki turystyczne, zwłaszcza rowerowe i kajakowe, a duży ruch turystyczny zwiększa ryzyko dewastacji terenu. Powstała forma edukacji ekologicznej przyczyni się do większej świadomości ludzi o otaczającym krajobrazie oraz zwiększenia ochrony tych naturalnych terenów. Elementy Parku są dostosowane dla wszystkich grup wiekowych, więc każdy może poszerzyć swoją wiedzę w temacie przyrody, ekologii i dbania o otaczającą przyrodę. W ramach projektu powstały:
-tablica edukacyjna opisująca ekosystem kwietnej łąki
-kostki obrotowe na słupku o tematyce dzikich zapylaczy, roślin i zwierząt zamieszkujących w pobliskiej rzece
-tablica łamigłówka o tematyce segregacji śmieci
-kosz na śmieci
-hotel dla owadów
-tablica do gry, o tematyce rzeki i ekosystemu wodnego
-ławka
-stojak na rowery
-zasiana kwietna łąka

Miejsce realizacji: województwo pomorskie, powiat kościerski, miejscowość Loryniec.

Sprawozdanie rozliczające całość realizacji zadania pn. „Przyroda w Serce Kaszub. Eko-Edukacyjny Park Rodzinny” zamieszczono pod poniższym linkiem:

Sprawozdanie

 

 

http://www.wfos.gdansk.pl