Polski Bon Turystyczny to narzędzie, które ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin jak i branży turystycznej, osłabionej przez skutki pandemii COVID-19. Dopłata do wypoczynku  pośrednio pomoże osłabionej branży turystycznej.

Przedstawiamy odpowiedzi na pytania z videokonferencji z POT- odpowiadał Pan Jacek Janowski Dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej w POT oraz Pani Aneta Dąbrowska (ZUS).

Jak będą rozliczane płatności, w jakim terminie kwota za bon będzie
zwracana i w jakiej formie?

– Przedsiębiorca otrzyma zwrot do 14 dni po realizacji płatności bonem turystycznym, na konto, które podawał przy rejestracji do systemu.

Czy bon będzie dla każdego dziecka i czy będzie można wykorzystać w
jednym miejscu by całość zapłacić?

– Bon będzie dla każdego dziecka do 18 roku życia, będzie go można
wykorzystać nie tylko w jednym miejscu. Jeżeli np. rodzina będzie posiadać troje dzieci to otrzymają jeden kod elektroniczny-bon o wysokości 1500 zł, który mogą wykorzystać w jednym lub wielu miejscach.

Jak będzie rozliczana kwota bonu w sensie fiskalnym, czy jest opodatkowany?
– Wszystkie tematy finansowe realizujemy zgodnie z obowiązującymi nas
przepisami, dotyczącymi określonej działalności, którą prowadzimy. W
związku z tym podatki rozliczamy zgodnie z ustawą o podatkach. Czekamy
na zwrot kosztów do 14 dni od momentu płatności bonu turystycznego.
Jeżeli klient posiada bon w wysokości 500 zł, a za usługę musi zapłacić
np. 700 zł to płaci bonem oraz dopłaca 200 zł. 
 

Jak będzie wyglądał system informatyczny zarządzający bonami? W jakim stopniu jako użytkownicy i administratorzy będziemy mieli do niego dostęp?
– Osoba, która będzie składała oświadczenie podmiotu turystycznego o przystąpieniu do programu automatycznie stanie się takim pierwszym
menadżerem podmiotu i ta osoba będzie mogła dodawać kolejnych menadżerów i będzie mogła dodawać te osoby, które będą przyjmowały płatności czyli recepcjonistów. Wszystkie działania, które są wykonywane w platformie usług elektronicznych są logowane, czyli odkładane są informację na temat tego co użytkownicy robią w systemie, widoczne będą również wszystkie płatności i rozliczenia.

Jak zabezpieczone będą kody by nie dochodziło do ich fałszowania?
– Kod będzie automatycznie generowany po aktywacji bonu na platformie ZUS, na której się zaloguje klient-turysta i tam otrzyma informację, że
przysługuje mu bon turystyczny. Klient weryfikuje swój adres mailowy
bądź numer telefonu. Na te nośniki otrzyma kod, który udostępnia w
obiekcie hotelarskim bądź też u touroperatora. Recepcjonista wpisuję
kod, który podał mu klient, a następnie automatycznie klient otrzymuje
weryfikujący kod, który także podaje recepcjoniście, a ten potwierdza
ten kod w systemie. Za każde przestępstwa i incydenty grozi
odpowiedzialność karna. 

Jak wykorzystać bonus dla dzieci do czterech  lat ( wiek przykładowy) jeśli z reguły  usługodawcy hotelarscy i organizatorzy imprez  oferują usługi bezpłatnie dla tej kategorii wiekowej?
– Jeżeli bon turystyczny przysługuje na dziecko i jest realizowany w obecności dziecka, czyli za usługę hotelarską, czy imprezę turystyczną – tutaj ustawa nie reguluje tego, że nawet jeżeli na dziecko jest to płatność zerowa, a ten bon jest zrealizowany na wydarzenie imprezę turystyczną bądź usługę hotelarską wówczas jak najbardziej można płacić bonem turystycznym i tutaj ta oferta nie ma większego znaczenia po prostu przysługuje płatność bonem, bo na dziecko przysługuję bon turystyczny.

Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wyniesie jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności .
Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. 

Nie trzeba składać dodatkowych wniosków o przyznanie bonu. Trzeba go będzie jedynie aktywować. Bon będzie generowany w systemie PUE ZUS. W celu aktywacji bonu konieczne będzie zalogowanie się przez osobę uprawnioną w systemie PUE ZUS (można to zrobić za pomocą profilu zaufanego czy kwalifikowanego podpisu elektronicznego) i potwierdzenie poprawności danych albo dokonanie aktualizacji danych dotyczących adresu poczty elektronicznej i numer telefonu.

Bony, w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru, będą przekazywane za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Za pomocą bonu będzie można dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty. Bon wygaśnie 31 marca 2022 r. 

Lista podmiotów, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu, będzie publikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Na liście znajdą się podmioty, które uprzednio zarejestrują się w systemie teleinformatycznym PUE ZUS.

Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, za które płatność zostanie dokonana za pomocą bonu, mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon. Usługa hotelarska lub impreza turystyczna są świadczone na rzecz dziecka, gdy z usługi hotelarskiej korzysta lub w imprezie turystycznej uczestniczy dziecko, nawet gdy ze względu na jego wiek z jego udziałem nie wiąże się dodatkowa płatność. Warunkiem skorzystania z bonu jest uczestnictwo dziecka, na które bon przysługiwał.

Źródło:
https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/polecane/bon-turystyczny-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania
https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny