Polska Organizacja Turystyczna zachęca do udziału w trzeciej edycji Akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, która w tym roku odbędzie się w dniach 6-8 października 2017. Akcja jest działaniem promocyjnym o zasięgu ogólnopolskim, mającym na celu przedłużenie sezonu turystycznego i zachęcenie Polaków do wyjazdach turystycznych na terenie swojego kraju.
weekend za pół ceny
Podmiot zainteresowany udziałem w Akcji powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie prowadzonej przez Organizatora: https://www.polskazobaczwiecej.pl/ oraz zaakceptować regulaminu Akcji.
ZGŁOSZENIA OFERTY można dokonać do 28 sierpnia br.