Dnia 18 sierpnia 2023 roku w Przytarni przy wieży widokowej przy współpracy z Gminą Karsin, Wdzydzki Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Lipusz, Lasy Państwowe zorganizowaliśmy Piknik Edukacyjny i wspólne sadzenie drzew. Wydarzenie było zwieńczeniem projektu pn. „Serce Kaszub to piękna kraina, więc zamiast auta weź rower i wspieraj nasz klimat”. ????????
W ramach inicjatywy stworzyliśmy małe miejsce rekreacji i edukacji w zakresie przeciwdziałania emisjom. Postawiliśmy tablice informacyjne, w tym interaktywne, ławkę, kosz i stojak dla rowerów. Oficjalnego otwarcia nowo powstałej infrastruktury poprzez przecięcie zielonej wstęgi dokonali Wójt Gminy Karsin – Roman Brunke i Patrycja Weiher-Maliszewska. Tego dnia licznie przybyli goście mogli skorzystać z warsztatów przyrodniczych, wziąć udział w grze terenowej z nagrodami czy wejść na wieżę widokową. Największym zainteresowaniem cieszyło się wspólne sadzenie rodzimych gatunków drzew. Uczestnicy pod czujnym okiem pracowników Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego przygotowywali podłoże i podlewali drzewka. Pierwsze sto osób przybyłych na piknik otrzymało prezent w postaci rośliny z dołączoną edukacyjną informacją na temat racjonalnego korzystania z energii i roli drzew w przyrodzie. Nie zabrakło bezpłatnego poczęstunku – kompotu z jabłek, herbaty z lipy, drożdżówki z jagodami czy pajdy ze smalcem. ????‍????????‍????
Sadzenie drzew jest dobrą formą integracji. Ponadto, kształtuje poczucie odpowiedzialność za przestrzeń publiczną. Mamy nadzieję, że powstały park w malowniczej miejscowości Przytarnia, w otoczeniu wieży widokowej oraz ścieżki rowerowej w przyjemny sposób przyczyni się do zwiększenia świadomości zarówno mieszkańców i turystów w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom i ochronie środowiska przed emisją szkodliwych pyłów i gazów.
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.