W dniu 10 czerwca 2022 r. Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” siała kwietną łąkę w Loryńcu. 
 
Akcja wspólnego sadzenia kwietnej łąki przyciągnęła wielu miłośników przyrody. Do siania włączyli się uczniowie z ZS w Wąglikowicach, Sołectwo Loryniec, Koło Gospodyń Wiejskich Loryniec i wiele rodzin z dziećmi. Tego dnia wszyscy przybyli mieli okazję usłyszeć kilka słów o zaletach kwietnej łąki i okolicznej przyrodzie. Po wspólnym zasianiu i ogrodzeniu kwietnej łąki, uczestnicy biesiadowali przy kaszubskim kuchu i gofrach przygotowanych przez Panią Bernardę Pellowską – Sołtys Loryńca. Nie zabrakło upominków, dyplomów i podziękowań w imieniu Zarządu LOT „Serce Kaszub”. 
 
Kwietna Łąka powstała w ramach projektu pn. „Przyroda w Sercu Kaszub. Eko-Edukacyjny Park Rodzinny” realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną „Serce Kaszub”. Powstały Park ma przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej o przyrodzie Serca Kaszub, zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów odwiedzających region. Ponadto ma zadanie kształtować ekologiczne postawy i promować działania proekologiczne takie jak:
?zasianie kwietnej łąki, która jest schronieniem dla wielu gatunków zwierząt: małych ssaków, gadów, płazów, owadów, oraz zapylaczy, w tym pszczół, które zbierając pyłek pełnią pożyteczną rolę w ekosystemie,
? postawienie domku dla owadów, który zapewnia schronienie różnym gatunkom i umożliwia im budowanie gniazd. Owady znajdą w nim miejsce do złożenia jaj, schronienia się przed zwierzętami, czy deszczem,
? edukacja ekologiczna dla osób w każdym wieku poprzez postawienie tematycznych urządzeń do nauki poprzez zabawę.
 
Domek dla owadów, tablice i urządzenia edukacyjne staną jeszcze w sierpniu br. przy Sali Wiejskiej w Loryńcu. Specjalnie z tej okazji zostanie zorganizowany Piknik Rodzinny w Loryńcu. Zadanie jest realizowane, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku. Partnerem projektu jest Urząd Gminy w Kościerzynie i Wdzydzki Park Krajobrazowy.
P.W.