W dniu 15.11.2016 r. w Pensjonacie ,,Piękny Wrzos” w miejscowości Szenajda odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Serce Kaszub” oraz VIII Robocze Spotkanie Przedstawicieli Branży Turystycznej z Powiatu Kościerskiego.

Podczas spotkania omówiono wdrażany obecnie na terenie powiatu kościerskiego System Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej w ramach projektu ,,Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej”. System, którego częścią składową będzie aplikacja mobilna ma w sposób przejrzysty i czytelny prezentować największe walory serca Kaszub, zachęcać turystę do przyjazdu i wypoczynku na tym terenie oraz ułatwić znalezienie miejsca noclegowego.

Na spotkaniu podsumowano również miniony sezon turystyczny, dokonano analizy ankiet atrakcyjności turystycznej powiatu kościerskiego oraz zadecydowano o kontynuacji projektu Karta Turysty w sezonie 2017.
Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i twórczą dyskusję.

L.N.