Szlakiem Kaszubskich Drzymalitów

Szlak o nazwie „Szlakiem Kaszubskich Drzymalitów” został utworzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Skorzewa w hołdzie Aleksandrowi i Franciszkowi Peplińskim, mieszkańcom Skorzewa, którzy walczyli z zaborcami pruskimi o prawo do budowy i osiedlenia się na własnych gruntach. Ciężką walkę o swój dobytek przypłacili niejednokrotnie utratą majątku i życiem w biedzie. Historia Aleksandra i Franciszka Peplińskich jest niezwykle ważna dla mieszkańców Skorzewa, dlatego został utworzony szlak rowerowy, aby poznać historię kaszubskich drzymalitów.

Szlak ten jest niezwykle spokojny i urokliwy, pozwalający odkryć uroki dawnych kaszubskich wsi nie zatłoczonych turystami.

Jest to szlak o długości 16 km, rozpoczyna się i kończy w Skorzewie przy budynku Szkoły Podstawowej. Prowadzi przez Fingrową Hutę na drodze której spotykamy oznakowane miejsce z informacją o miejscu urodzenia Franciszka Peplińskiego.  Kolejna miejscowość na szlaku to Wieprznica, nieopodal której położony był wóz Pelińskich. Dalej szlak kieruje się w stronę Owśnic i następnie do Częstkowa, gdzie widoczne są zabudowania dawnej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Pelińskiego. Stamtąd wracamy do Skorzewa pod budynek Szkoły Podstawowej, gdzie kończy się szlak rowerowy.

Długość trasy: 16km

Przebieg trasy: Skorzewo, Fingrowa Huta, Wieprznica, Częstkowo, Skorzewo

Oznakowanie trasy: czerwone znaki.

Category : ,

Date : 31 Sie 2017