Rowerowa ścieżka przyrodnicza „Pętla Przytarnia”

Rowerowa ścieżka przyrodnicza ,,Pętla Przytarnia”

Rozpoczynający się we Wielu szlak rowerowy wiedzie przez piękne Kaszuby Południowe – Przytanię, przy jeziorze Wdzydze, następnie przez gęste bory urozmaicone licznymi śródleśnymi jeziorkami i torfowiskami na górę Chełmice (201,4 m n.p.m.) – najwyższe wzniesienie Parku.

W miejscowości Wiele warto zwiedzić Kalwarię, kościół p.w. św. Mikołaja z zabytkowym wyposażeniem z XVIII w. i Muzeum Ziemi Zaborskiej. Ponadto warto zobaczyć jezioro Wdzydzkie z punktu widokowego w Przytarni (dojście ścieżką od przystani dla kajakarzy), zobaczyć ślady żerowania bobrów nad jeziorem Joninko, śródleśne jeziora i oczka wodne wraz z torfowiskami w planowanym rezerwacie przyrody Motowęże, bór chrobotkowy (siedlisko charakteryzujące się runem pokrytym siwymi porostami – chrobotkami), górę Chełmice i wąwóz przy zjeździe do Wiela.

Rowerowa Ścieżka Przyrodnicza „Pętla Przytarnia”

Długość trasy:

Trasa o łącznej długości 21 km liczy 14 przystanków z tablicami edukacyjnymi. Ścieżka oznakowana jest za pomocą malowanych czerwonych znaków na drzewach i drogowskazach.

Category : ,

Date : 23 Wrz 2015