Rowerowa ścieżka przyrodnicza „Skok w NATURĘ”

Rowerowa ścieżka przyrodnicza „Skok w NATURĘ”

Ścieżka znajduje się we wschodniej części Gminy Nowa Karczma na skraju Kaszub Południowych. Trasa ścieżki zaczyna się i kończy przy drodze prowadzącej z Nowej Karczmy do Gdańska. W większości prowadzi po drogach gruntowych, polnych i leśnych. Oznakowana jest charakterystycznymi znakami.

Ścieżka ta została wytyczona, aby ukazać część obszarów chronionych na terenie Gminy Nowa Karczma, a w szczególności obszaru Natury 2000 Doliny Środkowej Wietcisy.

Rowerowa  Ścieżka Przyrodnicza „Skok w  Naturę"

Długość trasy:

Całkowita długość trasy to blisko 11 km. Oznaczona jest za pomocą malowanych znaków na drzewach i kamieniach.

Category : ,

Date : 23 Wrz 2015