Rowerowy szlak przyrodniczy „Skok w NATURĘ”

Rowerowy szlak przyrodniczy „Skok w NATURĘ”

Szlak znajduje się we wschodniej części Gminy Nowa Karczma na skraju Kaszub Południowych. Trasa szlaku zaczyna się i kończy przy drodze prowadzącej z Nowej Karczmy do Gdańska. W większości prowadzi po drogach gruntowych, polnych i leśnych. Oznakowany jest charakterystycznymi znakami.

Szlak ten została wytyczony, aby ukazać część obszarów chronionych na terenie Gminy Nowa Karczma, a w szczególności obszaru Natury 2000 Doliny Środkowej Wietcisy.

Rowerowa Ścieżka Przyrodnicza „Skok w Naturę"

 

 

Długość szlaku: 11 km

Przebieg szlaku: Nowa Karczma, Szumleś Królewski, Nowa Karczma

Oznakowanie szlaku: malowane znaki na drzewach i kamieniach.

Category : ,

Date : 23 Wrz 2015