Piesza ścieżka przyrodnicza „Życie lasu wokół remizy”

Piesza ścieżka przyrodnicza ,,Życie lasu wokół remizy”

Ścieżka przyrodnicza wyposażona została w oryginalne tablice informacyjne o różnorodnej tematyce. Poprowadzona przy Zielonej Szkole w Schodnie stanowi bazę dydaktyczną do prowadzonych warsztatów z dziećmi i młodzieżą, ale jest również atrakcyjną propozycją dla turystów odwiedzających Wdzydzki Park Krajobrazowy.

W trakcie wędrówki ścieżką warto zobaczyć użytek ekologiczny „Żabińskie Błoto” z odnowioną na początku 2010 roku kładką dydaktyczną, ptasią remizę, paśnik, ciekawe tablice dydaktyczne, hydrofitową oczyszczalnię ścieków w Schodnie (to wysoko sprawne systemy biologicznego oczyszczania ścieków, w ich skład wchodzą złoża zasiedlone roślinami wodolubnymi, dzięki którym następuje mechaniczne oczyszczanie ścieków).

Piesza Ścieżka Przyrodnicza „Życie Lasu Wokół Remizy”

Piesza Ścieżka Przyrodnicza „Życie Lasu Wokół Remizy”

 

Długość trasy:

Długość trasy wynosi 3 km, oznakowana jest za pomocą znaków niebieskich, posiada 9 przystanków z tablicami edukacyjnymi, ławkę oraz kładkę dydaktyczną na torfowisku.

Category : ,

Date : 24 Wrz 2015