Potrzebujesz stażystę? Wykwalifikowanego specjalistę gotowego do podjęcia zatrudnienia? Zgłoś się do nas!

Potrzebujesz stażystę? Wykwalifikowanego specjalistę gotowego do podjęcia zatrudnienia? Zgłoś się do nas!

Potrzebujesz stażystę? Wykwalifikowanego specjalistę gotowego do podjęcia zatrudnienia? Zgłoś się do nas!

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach rozpoczęły realizację projektu:
„Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”
realizowanym w ramach Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Prawie 1,5 mln złotych pozyskała Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” na projekt aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy z terenu powiatów chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych przedsiębiorców, borykających się z problemem braku pracowników, którzy odpowiadają ich potrzebom; rozpoczynamy działania, których głównym celem będzie zwiększenie efektywności zatrudnieniowej w naszym regionie. W ramach realizowanego przez nas projektu prowadzimy działania dwutorowo:

– w pierwszej kolejności dokonując rozpoznania potrzeb i oczekiwań pracodawców;

- równolegle rekrutując do projektu osoby nieaktywne zawodowo chętne do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w pożądanych na lokalnym rynku pracy branżach czy zawodach.

Zapraszamy do współpracy wszystkich pracodawców zainteresowanych:

- szansą bezpłatnego przeszkolenia osób do pracy w swojej firmie (3mies. staże w 100% refundowane w ramach kosztów naszego projektu);

- zatrudnieniem wykwalifikowanych specjalistów (realizowane przez nas specjalistyczne szkolenia i kursy zawodowe są dobrane do indywidualnych predyspozycji uczestników projektu).

Wszystkich lokalnych przedsiębiorców serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety diagnozującej potrzeby pracodawców w powiatach chojnickim, człuchowskim i kościerskim.

ANKIETA DLA PRACODAWCÓW

Kogo wspieramy?

Projekt jest skierowany do osób pozostających bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo), które ukończyły 30 r.ż. i należą do jednej z poniższych grup:

- osoby w wieku 50 lat i więcej,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferujemy?

W ramach projektu oferujemy możliwość ukończenia kursu/szkolenia zawodowego umożliwiającego podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia. Kursy są dobierane zgodnie z indywidualnym predyspozycjami każdego uczestnika projektu. UWAGA: Możliwość zorganizowania szkolenia w zakresie kuchni regionalnej.

Oferujemy dodatkowo: stypendium szkoleniowe, 3-mies staże u pracodawców (z kontynuacją zatrudnienia), refundacja kosztów dojazdu na szkolenia lub staż; profesjonalne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 22.09.2016r. rozpoczęliśmy rekrutację do projektu w ramach I-szego naboru. Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie” zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników do Projektu oraz złożenia formularza zgłoszeniowego (wraz z załącznikami – jeśli dotyczy).

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin Rekrutacji Uczestników do Projektu można pobrać ze strony www.aktywizacja.lgrmorenka.pl<http://www.aktywizacja.lgrmorenka.pl>  lub:

- w biurze projektu – Wszechnicy Chojnickiej ul. Wysoka 3/7, 89-600 Chojnice,

- w biurze partnera projektu – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice